چیپس پرینگلز با طعم خامه ترش و پیاز

۱۴۰.۰۰۰تومان

چیپس خامه ترش و پیاز ۱۶۵ گرم PRINGLES Sour cream & onion

دارای تاریخ انقضا معتبر

موجود