۴۵.۰۰۰تومان

در مدت زمان 3 دقیقه طعم بی نظیر نودل مرغ را تجربه نمایید.

ناموجود