۳.۰۰۰تومان۹۳.۰۰۰تومان

استفاده از بهترین نوع بادکنک لاتکس

تضمین هلیوم خالص ۹۹درصد

*** شما می توانید بادکنک هلیومی را از طریق سایت سفارش داده و در محل فروشگاه

در زمان تعیین شده دریافت کنید. بادکنک هلیومی ارسال ندارد. ***